Universiteit Antwerpen

CO2 opnieuw opslaan in de aarde

CO2 opslaan in de aardbodem? Of omtoveren tot nieuwe producten? Het klinkt allebei te gek voor woorden, maar zijn échte pistes die aan UAntwerpen onderzocht worden. Zo helpen we mee aan de vermindering van CO2 in de atmosfeer en gaan we klimaatverandering tegen.

Op naar minder CO2

CO2 of koolstofdioxide is een gas dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals olie of aardgas. De hoeveelheid CO2 in onze atmosfeer is de voorbije decennia enorm gestegen, wat mee gezorgd heeft voor de opwarming van de aarde.

Het is daarom heel erg belangrijk dat we onze CO2-uitstoot verlagen én dat we zoeken naar manieren om CO2 af te vangen vóór ze in de atmosfeer terechtkomt. Daar werken UAntwerpen-onderzoekers uit allerlei velden aan mee. Samen bestuderen ze hoe we CO2 kunnen afvangen, hergebruiken en opslaan.

CO2 is een gas dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen.

Naar de aardbodem ermee

Zo kunnen we CO2 bijvoorbeeld in de aardbodem opslaan. Dat kan op plaatsen met poreus zand of gesteente. Op een paar kilometer diepte zijn die poriën gevuld met zout water. We kunnen daarin CO2 injecteren en opslaan, net zoals olie en aardgas miljoenen jaren in zulke aardlagen gevangen zaten.

 In de praktijk wordt die techniek nog maar weinig toegepast. Dat komt omdat we de diepe ondergrond niet overal even goed kennen, en omdat niet elke locatie de juiste geologische kenmerken heeft. En da’s cruciaal om mogelijke risico’s op aardtrillingen te vermijden.

Maar CO2 opslaan in de diepe ondergrond kost vooral ook veel geld, en er staan geen directe opbrengsten tegenover. Dat zou veranderen als er bijvoorbeeld een CO2-belasting kwam. Dan zouden bedrijven gestimuleerd worden om CO2 in de aardbodem op te slaan en kunnen ze zo extra belastingen vermijden.

Leren recycleren

Daarom kijken onze onderzoekers ook naar manieren om van CO2 nieuwe producten te maken. Die zouden dan verkocht kunnen worden, wat wél geld zou opbrengen. Aan UAntwerpen worden momenteel verschillende technologieën ontwikkeld om CO2 om te zetten naar andere stoffen.

Veel van die technieken bevinden zich nog in een labo- of demonstratiefase. Bovendien vragen zulke methodes voorlopig veel energie én gaat het nog om relatief kleine hoeveelheden.

Impact op de planeet

Het is dus belangrijk om de economische én ecologische impact van de verschillende methodes grondig te onderzoeken. De milieueconomen van UAntwerpen gebruiken hiervoor hoogtechnologische analyses, die de impact op het milieu in kaart brengen voor elke levensfase van de technologie.

Zo kunnen we straks hopelijk overheden en bedrijven motiveren om meer CO2 af te vangen, wat onze planeet en onze samenleving alleen maar ten goede zal komen.

Getriggered door dit onderzoek? UAntwerpen bepaalt de toekomst vanuit verschillende perspectieven. Doorzoek de opleidingen in deze interessedomeinen: